logo

Mobile Ancillaries FAQs (Vietnamese)

Dịch vụ phụ trợ di động là gì?

Dịch vụ phụ trợ đề cập đến nhiều loại dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cung cấp để hỗ trợ những cá nhân gặp khó khăn về thể chất hoặc y tế gây khó khăn khi đi đến nha sĩ, nhà thuốc hoặc cơ sở phòng thí nghiệm.Với chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng hiện nay, các nhà cung cấp dịch vụ phụ trợ thường là giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí cho các dịch vụ của bác sĩ và bệnh viện ngoại trú.

Dịch vụ phụ trợ di động bao gồm những gì?

Các dịch vụ phụ trợ di động này bao gồm dịch vụ phòng thí nghiệm, chăm sóc nha khoa, chăm sóc bàn chân và vết thương, thiết bị y tế lâu bền, chăm sóc nhà thuốc, v.v.